Tapeter

Tapeter

Tapeter kom til Europa på 1500-tallet. Man antar at Kina var først ute i verden med å lage tapeter. England og Frankrike produserte tapetene i Europa og hver tapet ble malt for hånd. I norden var Sverige først ute med tapet. Det skal finnes et eksemplar av en tapet i Rosenvigeska huset i Malmø.

Kun de bemidlede hadde råd til tapet på denne tiden. I Norge var vi fattige på den tiden og måtte klare oss uten veggpryden. På 1700-tallet antar man at Norge begynte å produsere tapeter. På 1800-tallet kom det en tapetfabrikk. Antakelig var det flere som produserte tapeter på denne tiden, men man vet ikke mer enn det man per i dag kan lese på gamle tapetrester angående hva produsentene het. Mot slutten av 1900-tallet kom det trykkemaskiner og da ble tapet vanligere hos folk flest. Mønsteret på tapetene reflekterte den aktuelle tiden den ble laget i. Hos riksantikvaren I Norge finnes det 13 ulike design fra 1700-tallet fram til funksjonalismen. Disse tapene er trykket etter gammel metode med biologiske materialer og cellulose.

Når man i dag skal restaurere gamle hus for så å ha omvisning, så skreller man veggene lag for lag. På den måten kan man finne ut alderen på huset-for tapetene kan plasseres inn i bestemte tidsaldre. På ladegården i Oslo finner man mange lag med tapet-den eldste fra 1700-tallet. Mye av arbeidet ved slike funn er å holde funnene så autentiske som mulig.

I dag er tapet storindustri og utvalget blant tapeter er meget stort. Det koster heller ikke skjorta å tapetsere et rom. I Norge har vi en god variasjon i hvordan vi velger å smykke veggene. Mange har panelvegger, tømmervegger, murvegger, tapetserte vegger med mer. Mulighetene er så mange.

dante