Bauhaus-geometrien

Bauhaus-geometrien

Det fantes en skole ved navn Bauhaus hvis formkunnskap og nyskapning fortsatt preger oss-lenge etter at skolen fysisk ikke eksisterer lenger. Denne skolen ble drevet i Tyskland i tiden rundt 2. verdenskrig. Gjennom denne skolen ble kunst, håndverk og industri samlet. I løpet av de første årene av skolens eksistens fikk studenter jobbe med metall, tre, glass og bokbinderi. Etterhvert ble det fokus på arkitektur og design i industri. Plutselig ble det tatt hensyn til hva slags design det var lettest å masseprodusere slik at flere kunne få glede av design-kunsten. Gemoetrien kom inn i designen. Trekanter, sirkler, firkanter og andre farger. Produktene ble tilgjengelige for alle. Mange kjente kunstnere kommer fra denne skolen. Skolen var ikke populær blant nazistene og den måtte flytte flere ganger. Noen studenter og lærere tilknyttet skolen flyttet til Usa og tok med seg læren om de nye fasongene dit. Bauhaus læren ble undervist på Harvard University, Black Mountain College, på Yale, i Chicago, der det nye Bauhaus ble etablert og på det teknologiske instituttet i Illinois. Metropolitan art museum i New York har Bauhaus stoler blant sine utstillingsgjenstander. Jeg tenker spesielt på stolen Wassily som ble laget av Marcel Breuer.

dante